Mediu


Planul de Mobilitate Urbană Durabilă este conceput astfel încât să răspundă necesității de a proteja mediul înconjurător și de a îmbunătăți calitatea vieții în rândul locuitorilor din regiunea București-Ilfov. În prezent, zona vizată se confruntă cu o situație îngrijorătoare în ceea ce privește poluarea fonică, a aerului și a apei.Poluarea aerului


În București și Ilfov, poluarea aerului are un caracter specific deoarece zonele rezidenţiale se află în imediata apropiere a zonelor industriale şi de trafic din Bucureşti. În plus, traficul vehiculelor reprezintă o sursă de poluare semnificativă, mai ales de-a lungul rețelei naţionale care se conectează la Bucureşti, precum şi traficul maşinilor grele pe şoseaua de centură.Acești poluanți cauzați de traficul rutier sunt grupaţi în mai multe categorii:


- Gazele anorganice: oxizi de azot, dioxid de sulf, dioxid de carbon, ozon;

- Materii sub formă de particule (PM): particule în suspensie, particule cu diametrul aerodinamic mai mic de 10 μm sau 2,5 μm, fum negru;

- Componentele materiilor sub formă de particule: carbon elementar, hidrocarburi policiclice, plumb;

- Compuşi organici volatili: benzen, butadienă.
Zgomot


Sursele majore de zgomot din București sunt: traficul rutier, traficul feroviar (tren, tramvai, metrou), traficul aerian, şi activităţi industriale (conform HG nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului din mediu).


Traficul rutier: aprox. 1.161.436 de persoane expuse la niveluri de zgomot de peste 60dB (A)

Traficul tramvaielor: aprox. 37.562 persoane afectate de emisii acustice de peste 60dB (A)

Traficul feroviar: aprox. 3874 persoane expuse la un nivel de zgomot mai mare de 60dB (A)

Traficul aerian: aprox. 16.409 persoane afectate de un nivel de zgomot peste 60dB (A)


Biodiversitate

Bogăția florei și faunei din judeţul Ilfov sunt amenințate de gradul ridicat de poluare cauzat de trafic. Următoarele zone ale județului au fost declarate arii protejate de interes naţional:


Lacul Snagov (100 ha prin Legea 5/2000);

Pădurea Snagov (10 ha, prin Legea 5/2000);

Aria Naturală Protejată Scroviştea (prin HD 792/1990).


În judeţ există următoarele domenii naturale protejate (situri NATURA 2000):


Lacul şi Pădurea Cernica RO SPA 0122 - Arie de protecţie specială pentru păsări si animale – Sit Natura 2000;

Lacul şi Pădurea Cernica RO SCI 0308 – sit comunitar – sit Natura 2000;

Grădiştea – Căldăruşani – Dridu RO SPA 0044 – Arie de protecţie specială pentru păsări si animale - sit Natura 2000;

Scroviştea RO SPA 0140 – Protecţie specială pentru păsări şi animale – Site-ul Natura 2000;

Scroviştea Scroviştea RO SCI 0224 – sit comunitar – Sit Natura 2000.


Spune-ți părerea despre inițiativa PMUD pe:

Propuneri de tramvai rapid, autobuz rapid şi metrouTransport public in Judetul Ilfov